Pm- ja Aluemestaruuskisaohjeet

EPU:N PM- JA ALUEMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT JA OHJEET

KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tulee tehdä ensisijaisesti kilpailukalenteri.fi kautta tai sitten seuran yhteisilmoituksena kirjallisesti kilpailukutsussa mainittuun osoitteeseen (kirje, faksi, sähköposti). Ilmoittautumisen tulee olla perillä kilpailukutsussa mainittuna päivänä. Ilmoittautumisessa on oltava nimi, seura, laji ja paras tulos (ainakin juoksumatkoilla). Ellei tilastotulosta ole ilmoitettu, järjestäjällä on oikeus sijoittaa juoksija haluamaansa erään. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassaoleva yleisurheilupassi. (ole valmis esittämään maksukuitti, jos passi ei ollut maksettu- na ilmoittautumispäivänä)

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään kaksi vuorokautta ennen kilpailua. Jälki-ilmoittautumisessa ei hyväksytä lajilisäyksiä jo kilpailuun ilmoitetuille urheilijoille. Jälki-ilmoittautuneilta peritään kaksinkertainen maksu.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT

Henkilökohtainen 10 euroa/laji Moniottelut 12 euroa/kilpailija Viestijuoksu 15 euroa/joukkue Maastojuoksu 8 euroa/kilpailija Maantiejuoksu 8 euroa/kilpailija

Ilmoittautumismaksut on maksettava ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli maksuja ei makseta em. päivään mennessä, on järjestävällä seuralla oikeus periä jälki-ilmoittautumismaksu.

Jos pm-/am-kilpailu pidetään jonkin muun kilpailun yhteydessä, on ilmoittautumismaksu sama kuin kisan normaali ilmoittautumismaksu. Piirin ulkopuolisten osallistumisesta päättävät tapauskohtaisesti kisan järjestäjät yhdessä kilpailun ylituomarin kanssa. 

OSANOTON VARMISTUS

Osanoton varmistus on ehdoton kaikilla juoksumatkoilla, joilla juostaan omia ratoja (varmistusohjetta voidaan kuitenkin tarkentaa kisakohtaisesti). Varmistus on suoritettava viimeistään 45 minuuttia ennen ao. lajin alkua. (HUOM. SM- kilpailuissa aina 90 minuuttia.) Urheilijan on osallistuttava siihen lajiin, mihin hän on varmistanut osanottonsa. Muussa tapauksessa häneltä evätään osanotto muihin saman ja seuraavan päivän lajeihin.

MUUT OHJEET (mm. osanotto-oikeus)

Piirinmestaruus- ja aluemestaruuskilpailuissa noudatetaan SUL:n mestaruuskil- pailusääntöjä.

M/N ja M/N19,17v. sarjojen henkilökohtaisissa pm-/am-kilpailuissa kilpailija voi osallistua yhteensä kuuteen lajiin (piirijaoston päätöksellä moniottelut, estejuok- sut ja pitkät ratamatkat voidaan järjestää eri ajankohtana). Sarjojen M/N17v. pii- rin- ja aluemestaruuskilpailuihin saa osallistua kalenterivuotena enintään 17 vuot- ta täyttävä urheilija. Osallistumisoikeus on myös 15 vuotta ja sitä nuoremmilla urheilijoilla. Piirin/alueen mestaruudesta voivat kilpailla vain Suomen kansalaiset sekä sellaiset Suomessa vakituisesti asuvat muun maan kansalaiset, joille SUL:n hallitus on myöntänyt luvan kil-pailla täysivaltaisina osanottajina SM-kilpailuissa ja pm-/am-kilpailuissa. (Tarvittaessa pyydä listausta SUL/Mika Muukka).

Viestijuoksun pm-/am-kisoissa sarjassa M/N19v. vähintään yhden joukkueen juoksijan tulee olla ko. ikäluokasta. Sarja M/N17v. on avoin eli joukkue voidaan koota alle 17 vuotiaista ilman ikärajaa. Pm-/am-viesteissä urheilija voi osallistua kahden sarjan viestijoukkueisiin. Kaksipäiväisissä viesteissä voi kuitenkin osal- listua vain yhteen sarjaan samana päivänä. Urheilija ei kuitenkaan voi osallistua saman lajin viestiin eri sarjoissa. Samoiksi lajeiksi katsotaan

4x300 m ja 4 x 400 m viestit
3x 800 m ja 4x800 m viestit 4x80 m aj. ja 4x100 m aj. viestit

Huom! Sm-viesteissä tulee vähintään yhden juoksijan olla 16 tai 17-vuotias.

EPU:N SISUHUIPENTUMIEN OHJEET

ILMOITTAUTUMISMAKSUT

Henkilökohtainen 7 euroa/kilpailija Moniottelut 12 euroa/kilpailija Viestijuoksu 12 euroa/joukkue Maastojuoksu 7 euroa/kilpailija Maantiejuoksu 7 euroa/kilpailija

Ilmoittautumismaksut on maksettava ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli maksuja ei makseta em. päivään mennessä, on järjestävällä seuralla oikeus periä jälki-ilmoittautumismaksu.

Jos pm-kilpailu pidetään jonkin muun kilpailun yhteydessä, on ilmoittautumismaksu sama kuin kisan normaali ilmoittautumismaksu. Piirin ulkopuolisten osallistumisesta päättävät tapauskohtaisesti kisan järjestäjät yhdessä kilpailun ylituomarin kanssa. 

MUUT OHJEET (ilmoittautuminen, säännöt, pistelasku)

Kaikissa henkilökohtaisissa huipentumissa urheilija saa osallistua vain ikänsä edellyttämään sarjaan. Henkilökohtaisissa huipentumissa urheilija voidaan ilmoit- taa ja hän voi osallistua kahteen (2) lajiin päivässä.

Ilmoittautumisohjeet ovat samat kuin pm-kisoissa. Kaikilla osallistuvilla urhei- lijoilla tulee olla voimassaoleva yleisurheilupassi. Sisuhuipentumiin osanotto- oikeus on myös Suomessa vakituisesti asuvilla muun maan kansalaisilla.

Huipentumissa noudatetaan Lasten yleisurheilusääntöjä (9-13 v.) ja Yleisurheilun kansainvälisiä sääntöjä (14-15 v.) sekä yleisurheilun mestaruuskilpailusääntöjä muutamin poikkeuksin.

Piirin kilpailutiimi voi päättää huipentumien päivittäisistä lajiohjelmista.

Pikajuoksun (9-13 v.) lähdössä toisesta henkilökohtaista vilppilähdöstä lähettä- jällä on oikeus poistaa urheilija kilpailusta, 14-15-v. sarjoissa noudatetaan kan- sainvälistä sääntöä, jolloin urheilija voidaan poistaa jo ensimmäisen vilppilähdön jälkeen. Alle 11-vuotiaat käyttävät pituushypyssä ja kolmiloikassa alueponnis- tusta. Ponnistus tapahtuu metrin ponnistusalueelta ja hypyn pituus mitataan ponnistusjäljestä alastulojälkeen. T/P9-miniotteluissa urheilija voi osallistua 2 miniotteluun/päivä.

Aitajuoksussa 10-11-vuotiailla aidan korkeus on 60 cm. 4x50 metrin viestijuok- sussa ei ole vaihtoaluetta. Juoksijat lähtevät järjestäjän osoittamasta paikasta (150m, 100m, 50m:n viivalta) ja vaihdon tulee tapahtua seuraavan 10 metrin matkalla mitattuna lähtöviivasta.

Viesteissä urheilija voi kilpailla myös ikäänsä edellyttämää sarjaa ylemmässä sarjassa, kuitenkin vain yhdessä ikäluokassa/huipentuma. Viestijoukkueiden muodostamisessa noudatetaan mestaruuskilpailusääntöjä (vähintään yksi juok- sija ao. sarjasta). Piirihuipentumien pikamatkoilla (40m, 60m, 100m, pikaviestit) juostaan loppukilpailut. Sisuhuipentumissa pisteitä lasketaan kuudelle parhaalle 7-5-4-3-2-1 sekä henkilökohtaisissa lajeissa että joukkuelajeissa.

ALUEMESTARUUS-, PM- JA SISUHUIPENTUMIEN JÄRJESTÄJÄN OHJE

Noudata pm-kisoissa ja sisuhuipentumissa voimassa olevia lajisääntöjä ja muutenkin kilpailujen järjestämisestä joko SUL:n tai EPU:n antamia ohjeita. Nuorempien huipentumissa noudatetaan Lasten yleisurheilusääntöjä 13-vuotiai- siin saakka. (säännöt löytyvät SUL:n kotisivulta) Tarkasta osallistujien lisenssit ilmoittautumisten kirjaamisen yhteydessä. Kilpailukalenteri.fi kautta ilmoitetuilla on passi voimassa, muiden osalta on syytä suorittaa tarkistus.

Huolehdi, että jokaisella suorituspaikalla on riittävä määrä koulutettuja toimitsi- joita kilpailun läpiviemiseksi. Varmista hyvissä ajoin ennen kisaa, että kentällä olevat välineet, tekniikka ja suorituspaikat ovat sääntöjen mukaiset. Varmista, että kilpailussa on asiantunteva kuuluttaja/t ja hänellä tarvittavat apulaiset. Jos mahdollista, käytä taustamusiikkia kilpailun aikana sopivissa paikoissa.

Huolehdi, että kilpailun tiedot on syötetty myös Kilpailukalenteri.fi järjestelmään ja että sen kautta voi myös ilmoittautua kisaan. Se helpottaa sekä kilpailun jär- jestäjän että kilpailuihin ilmoittautujan toimintaa. Sen lisäksi julkaise kilpailukutsu seuran omilla nettisivuilla ja lähetä se EPU:n sivuilla (aluemestaruuskisojen kohdalla osallistuvien piirien sivuilla) julkaistavaksi noin 1 kk ennen kisoja.

Julkaise samanaikaisesti myös kisojen alustava aikataulu. Laadi alustava aika- taulu jo huolellisesti ja vältä suurien muutosten tekemistä lopulliseen aikatauluun. Julkaise lopullinen aikataulu seuran nettisivuilla ja Kilpailukalenteri.fi järjestel- mässä välittömästi varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä ja lähetä se EPU:n sivuilla (aluemestaruuskisojen kohdalla osallistuvien piirien sivuilla) julkaistavak- si. Ennen alustavan ja lopullisen aikataulun julkaisemista hyväksytä se kilpailun valvojalla. Kilpailun valvoja on muutenkin käytettävissä jo ennen kisaa, keskustele asioista hänen kanssaan.

Julkaise myös osallistujalistat seuran nettisivuilla, kilpailukalenteri.fi -järjes- telmässä ja lähetä tiedot myös EPU:n sivuilla (aluemestaruuskisojen kohdalla osallistuvien piirien sivuilla) julkaistavaksi.

Korkeussuuntaisissa hypyissä suunnittele huolella riman korotukset ilmoittautu- misen päätyttyä ja hyväksytä suunnitellut korotukset kilpailun valvojalla. Nostot suositellaan menevän ”luokkien ja taitomerkkien” kautta

Julkaise kilpailun tulokset välittömästi kilpailun jälkeen, jos mahdollista osissa jo kilpailun aikana, seurasi nettisivuilla ja huolehdi niiden lähettämisestä muutenkin eteenpäin. Tiedotusohje on toisaalla tässä kalenterissa. Lähetä kisoista myös ennakkotiedote tiedotusvälineille 2 – 3 pv. ennen kisaa.

Laske sisupisteet välittömästi kilpailun jälkeen ja toimita ne valvojalle ja piiritilas- ton pitäjille (tiedot toisaalla tässä kalenterissa).

Tilaa pm-mitalit PLU:n toimistolta (aluemestaruuskilpailumitalit Turun Merk- kimitalilta) vähintään kuukausi ennen kisaa. Pm-mitalien kohdalta sovi myös kaiverruksista. Kisoissa, joiden kilpailijamäärä on vähäinen, voidaan kaiverrusten sijaan käyttää mitalien takapuolelle liimattavia tarroja.