Epumitalistit.png
kilpailu.jpg
tiedotus.jpg
previous arrow
next arrow

TUOMARIKOULUTUS ETELÄ-POHJANMAALLA

EPUN alueen tuomarikouluttajina toimivat:

                             Ari Honkanen (TeuvRi); honkanen.ari(at)gmail.com, 040-7219654

                             Raimo Kallioniemi (KuorKu); raimo.kallioniemi(at)gmail.com, 0400-565026

                             Tapio Pesu (SeinäjSU); tapio.pesu(at)sen.fi, 0400-988955

Seurojen/lohkon seurojen halutessa tuomarikoulutusta, ole yhteydessä piirin tuomarikouluttajiin.

Kursseista ja niiden sisällöistä tarkemmin alla.

 

SUOMEN URHEILULIITTO                                       

 SUL:n tuomarikoulutusjärjestelmä

Suomen Urheiluliiton päivitetty tuomariluokitus astuu voimaan vuoden 2014 alusta.

Järjestelmä on viisiportainen ja sisältää seuraavat tuomaritasot:

1 Toimitsija. Aloitustaso, jossa pohjana lasten säännöt.

2 Tuomari. Kaikki lajit hallitseva kilpailutuomari.

3 Lajinjohtaja. Lajiryhmän johtajan koulutus.

4 Kilpailunjohtaja. SUL kouluttama kilpailun johtaja.

5 NTO (National Technical Official, Kansallinen Delegaatti)

Kaikille tasoille edetään koulutuksen kautta. Tasojen 1-3 koulutukset hoidetaan piireissä ja seuroissa. Toimintaa koordinoi kussakin piirissä nimetty päätuomarikouluttaja. Tasojen 4-5 koulutuksia ohjaa SUL ja niitä varten nimetään erillinen kouluttajaryhmä, joka käyttää tarvittaessa myös muita luennoitsijoita.

Aiemmin myönnetyt tuomarikortit pysyvät voimassa. Myönnetty kortti ei vanhene ja sitä ei tarvitse uusia. Yleisperiaatteena on, että uuden kortin saa vain suorittaessaan uuden (korkeamman) tason. On kuitenkin hyvä pitää tietotaitoaan ajan tasalla ja käydä ajoittain kertaamassa esim. 2-tason kurssi.

Tuomarikorttien malli on yhtenäinen ja sillä katetaan nyt kaikki tuomarit, lähettäjät, kuuluttajat ja kävelytuomarit.

Tuomarikorttien myöntäminen: Tasoilla 1-3 kortit myöntää kurssin pitänyt kouluttaja. Tasoilla 4 ja 5 kortit myöntää SUL:n kilpailu- ja olosuhdevaliokunta kurssin päävastuullisen kouluttajan esityksestä.

  

KOULUTUSTASOT

 

1. Toimitsija (Kurssin järjestää seuran oma 3. tai 4. tason tuomari)

Ykköstason kurssi (”starttikurssi”) on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole varsinaista kokemusta kilpailuissa työskentelemisestä. Sitä tarjotaan erityisesti sellaisille lasten vanhemmille, jotka käyvät seuraamassa lastensa harjoituksia, ovat mukana kilpailuissa ja kaipaavat jotain omaa puuhailtavaa sen yhteydessä. Kurssi suoritetaan yhtenä iltana ”ulkona kentällä” niin, että asiat selostetaan niiden omilla suorituspaikoilla. Osa ajasta voidaan viettää myös sisätiloissa niin, että kurssin vetäjä täsmentää opetuksiaan luennoiden.

Kurssin keskeinen materiaali on Lasten yleisurheilusäännöt (9-13-vuotiaille urheilijoille). Suositeltava oheislukemisto on Yleisurheilutuomarin aloitusopas. (seura hankkii materiaalin)

Ykköstason kurssiin ei liity koetta, vaan kaikki mukana olleet saavat automaattisesti Toimitsijan nimikkeen ja sitä vastaavan kortin (piiri toimittaa kortit, kun piirin kouluttajat saavat tiedon kurssilaisista).

Toimitsijoita pyritään sijoittamaan erityisesti nuorimpien ikäluokkien kilpailuihin sekä yleensä sellaisiin tehtäviin, joihin ei liity hankalaa päätöksentekoa.

Tämä taso on myös erinomainen mahdollisuus rekrytoida lasten vanhempia mukaan toimitsijoiksi vähintään oman lapsensa käymiin kilpailuihin ja mahdollisesti myöhemmin muuhun seuran järjestämään kilpailutoimintaan. Kynnys osallistua kurssille on tämän takia pyrittävä pitämään matalana ja kurssin kesto on hyvä rajata 1,5-2h mittaiseksi.

 

2. Tuomari (Piirin tuomarikouluttajat pitävät kurssin)

Kakkostason kurssilla käydään läpi yleisurheilun kaikki tärkeimmät säännöt ja totutaan samalla käyttämään oikein kansainvälistä sääntökirjaa sekä löytämään tarvittavat asiat sieltä nopeasti. Henkilö voi ohittaa ykköstason ja aloittaa kouluttautumisensa suoraan kakkostasolta, jos hänellä on jo ennestään kokemusta kilpailuissa toimimisesta sekä perustiedot yleisurheilun säännöistä. Kurssi voidaan pitää yhtenä pitkänä koulutuksena tai jakaa kahdelle illalle. Kakkostason kurssille voi hakeutua milloin vain ykköstason suorittamisen jälkeen, eli mitään erityistä karenssiaikaa ei ole.

Kurssin tärkein materiaali on tasolle laadittu oma PowerPoint-esitys, joita kouluttaja käy läpi luontosalissa. Kurssiin voi liittyä myös suorituspaikkojen läpikäynti kentällä. Suositeltava oheislukemisto on Yleisurheilutuomarin aloitusopas.
Tuomarin henkilökohtaiseen varustukseen tulisi myös kuulua uusin painos Yleisurheilun kansainvälisestä sääntökirjasta.

Kakkostason kurssin yhteydessä pidetään kirjallinen koe. Koe sisältää noin 25 valintatehtävää, joissa kussakin on yksi (ja vain yksi) oikea vaihtoehto. Koe suoritetaan periaatteella ”kukaan ei reputa”.

Tuomari on kilpailuissa päätösvaltaa omaava henkilö, jota käytetään myös sellaisissa tehtävissä, joissa hän joutuu ratkaisemaan kilpailijoiden suoritusten oikeellisuuteen liittyviä asioita, ja niin ollen hänen ratkaisuillaan on vaikutusta kilpailun lopputuloksiin.

Kurssin jälkeen osanottajat saavat Tuomarin nimikkeen ja sitä vastaavan kortin. (piiri toimittaa kortin). Kurssin hinta 15-25€/hlö riippuen kurssilla jaettavasta materiaalista.

 

3. Lajinjohtaja (Piirin tuomarikouluttajat pitävät kurssin; järjestetään 1-2 kpl/v.)

Tason nimi, Lajinjohtaja, kertoo suoraan minkä tason tehtäviin kurssilla annettava opetus tähtää. Kolmostasoa ei enää voi käyttää aloitustasona, vaan osallistujalla täytyy olla jo ennestään kakkostason kortti. Kolmostason kurssille voi hakeutua, kun edellisen tason saavuttamisesta on kulunut noin kaksi vuotta. Kurssilla käydään jälleen läpi yleisurheilun sääntöjä ja eri lajien käytännön järjestämistä. Nyt kuitenkin lähtökohtana on, että sääntöjen laaja läpikäynti on hoidettu jo kakkostasolla. Kolmostason kurssilla näkökulma muutetaan lajinjohtajan näkökulmaksi. Kolmostasolla valmentaudutaan ryhmän esimiehen rooliin ja omaksutaan sääntöjen puolelta vielä nekin osat, jotka tulevat vastaan rutiinista poikkeavien tilanteiden hoitamisessa.

Kolmostason kurssi voidaan ajatella vedettäväksi yhtenä iltana, jos käytettävissä on riittävästi aikaa (4-5 tuntia, koe mukaan lukien).

Myös täällä tasolla perusmateriaali on sarja sääntöaiheittain rakennettuja PowerPoint-esityksiä. Lisänä on muutamia erityisesti kolmostasolle laadittuja esityksiä, jotka liittyvät aikataulujen tekoon ja yleensä esimiehenä toimimiseen. Suositeltava oheislukemisto vielä täälläkin on Yleisurheilutuomarin aloitusopas, joka on erittäin hyödyllinen ja monipuolinen perusopas. Lajinjohtajan henkilökohtaiseen varustukseen tulee ehdottomasti kuulua uusin painos Yleisurheilun kansainvälisestä sääntökirjasta sekä mielellään myös voimassa oleva versio SUL:n mestaruuskilpailusäännöistä.

Kurssin päätteeksi on kirjallinen koe. Kokeessa on noin 25 kysymystä, jotka voivat olla monivalintatehtäviä (oikeiden vaihtoehtojen määrä voi olla mikä tahansa!) tai lyhyen sanallisen vastauksen vaativia tehtäviä. Kouluttaja ottaa koepaperit ja tarkastaa ne kurssin jälkeen. Jos jonkun kurssilaisen koevastaukset ovat kouluttajan mielestä olleet huomattavan heikot, hän voi ennen hyväksymistä määrätä kurssilaiselle jälkitehtävän jostain kurssin keskeisestä aiheesta. Jos tämä on laadultaan vähintään tyydyttävä, kurssilainen hyväksytään.

Kilpailuissa Lajinjohtaja voi toimia juoksujen tai kenttälajien johtajana sekä muissa johtavissa tuomaritehtävissä. Pienissä kilpailuissa hän voi aivan hyvin toimia myös koko kilpailun johtajana.

Kurssilta hyväksytyt osanottajat saavat Lajinjohtajan nimikkeen ja sitä vastaavan kortin. (piiri toimittaa) Kurssin hinta 20-30€/hlö riippuen kurssilla jaettavasta materiaalista.

 

4. Kilpailunjohtaja (SUL kouluttaa)

Kilpailunjohtajan koulutus on SUL järjestämä viikonloppukurssi. Nelostason kursseja tullaan järjestämään tarpeen mukaan keskimäärin joka toinen vuosi. Kurssit järjestetään kaksipäiväisinä, ja koska niille osallistuu henkilöitä eri paikkakunnilta, ne toteutetaan matkojen minimoimiseksi yhden viikonlopun aikana (la-su) paikoissa, joissa voidaan järjestää myös yöpyminen. Kurssien talous järjestetään siltä pohjalta, että SUL vastaa opetus- ja materiaalikuluista, ja kurssilaiset puolestaan matkoistaan ja majoittumisestaan. Ehdokkaat kurssille tulevat piirien pääkouluttajien kautta ja lopullinen nimilista päätetään yhdessä SUL:n kanssa.

Koulutus valmentaa kurssilaista aina SM-tasolle ulottuvien tapahtumien kilpailunjohtajaksi. Opetuksen sisältö painottuu aiempaa enemmän kilpailujen järjestämiseen ja erilaisten kisaan liittyvien toimintojen organisoimiseen. Kv. säännöt edellytetään osattaviksi jo ennestään, joten sääntöopetuksen painopiste on ns. oheissääntöjen puolella (mestaruuskilpailusäännöt, mainossäännöt, peruskäsitteet EA:n säännöstöstä, jne.). Kurssilla käsitellään myös aikataulujen suunnittelua sekä kilpailujen ohjaamista eli tapahtumanohjausta.

Kurssin opetusmateriaali rakennetaan teknisesti samaan tapaan kuin edellä mainitut kakkostason aiheiden mukaan jaetut PowerPoint-miniluennot. Sisällön suunnittelussa hyödynnetään myös IAAF:n ja EA:n seminaareista kerättyjä kilpailujen eri toimintojen organisointiin liittyviä aineistoja. Oheismateriaaleina toimivat kaikki edellä mainitut sääntö- ja ohjekokoelmat.

Kurssin päätteeksi on koe, joka sisältää eri tavoin rakennettuja sääntö- ym. kysymyksiä sekä pieniä suunnittelutyyppisiä tehtäviä. Kolmostasolta kurssille tulleiden kohdalla kurssin läpäisemiseksi koe on selvitettävä niin, että vähintään 70 % vastauksista on oikein.

 

5. NTO (National Technical Official, Kansallinen Delegaatti)

NTO on IAAF:n perustama käsite ja suomenkielellä sitä voidaan kutsua Kansalliseksi Delegaatiksi. Viitostason koulutuksen tarkoituksena on muodostaa maahan eräänlainen huippuosaajien ryhmä, jonka jäsenillä on hyvät valmiudet toimia SM- ja muiden arvokisojen tuomarineuvostoissa sekä yleensä arvokisojen teknisinä tarkkailijoina (ns. teknisinä delegaatteina) ja neuvonantajina. Aktiivisesti toimivan ryhmän koko on noin 30 – 40 henkilöä. Tämän ryhmän piiristä pyritään myös jatkossa löytämään uusia henkilöitä lähetettäviksi EA:n tai IAAF:n kansainvälisiin koulutuksiin.

Kursseja tullaan järjestämään tarpeen mukaan liittyen joko ryhmän koon ylläpitämiseen tai isompiin arvokisoihin. Kurssi kestää pitkän viikonlopun perjantaista sunnuntaihin ja sisältää kirjallisen loppukokeen.

Kurssilla syvennetään sääntöjen ja niiden soveltamisen tuntemusta, selvitetään tuomarineuvostojen työskentelyä, tutustutaan teknisten delegaattien ja kansainvälisten teknisten tarkkailijoiden työskentelyyn ja käydään läpi arvokisoihin liittyvien erikoistoimintojen organisointia.

Viitostason kursseille osallistuvat henkilöt kutsutaan SUL:n toimesta. Osallistujista neuvotellaan ensin piirien pääkouluttajien kanssa. Kysymykseen tulevat nelostason uuden koulutuksen läpikäyneet ja aktiivisesti vaativien kilpailujen johtotehtävissä toimineet henkilöt.

Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista työskentelyä kurssin aikana sekä hyvää menestymistä loppukokeessa.

Kurssien talous järjestetään samalta pohjalta kuin nelostasolla.

 


Mukana menossa

Logot1
Logot3
Jalastuuli
Logot 5

© EPU Ry