Valmentajakoulutus

Nuorisovalmentajatutkinto (Taso 2)

Seuraava kurssi

Jyväskylä

  • 1. jakso 16.-18.4.2021 (aloitus, moniottelut
  • 2. jakso 24.-26.9.2021 (heitot, kestävyysjuoksut)
  • 3. jakso 5.-7.11.2021 (pikajuoksut, kilpakävely)
  • 4. jakso 10.-12.12.2021 (hypyt, päätös)
  • Tutkinnon hinta on 500 euroa (sis. opetuksen ja materiaalit sekä ohjelman mukaiset ruokailut).
  • Haku tutkinnolle on 21.3. mennessä os. www.yleisurheilurekisteri.fi palvelutunnus  2021NVTJYVASKYLA

Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut nuorten yleisurheiluohjaajatutkinnon, on vähintään 18-vuotias ja on valmentanut
seurassa vähintään kaksi vuotta.

Tutkinnon osaamistavoite

Tutkinnon jälkeen opiskelija tuntee nuorisovalmennuksen perusteet sekä osaa toimia pitkäjänteisesti seuran lajivalintavaiheessa olevien urheilijoiden valmentajana huomioiden nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen.

Tutkinnon oppisisältö ja kesto

Koulutuksen aiheina ovat mm. yleinen valmennusoppi, lajiryhmäkohtainen valmennusoppi ja eri lajien tekniikka. Tutkinto koostuu lähi- ja etäopiskelusta. Lähiopetusjaksojen kesto on noin 100 tuntia.

Tutkinto suoritetaan neljässä perjantai-sunnuntai jaksossa. Tutkinto sisältää lähijaksojen lisäksi etätehtäviä ja lopputyön. Jaksojen välillä on lisäksi harjoituksien vetämistä omassa seurassa mentorin valvonnassa.

Tutkinto on tarkoitettu alle 18 -vuotiaiden urheilijoiden valmentajille ja nuorisovalmennusryhmien vetäjille. Tutkinnolle voivat hakea 18 vuotta täyttäneet nuorten yleisurheiluohjaajakurssin suorittaneet ja kaksi vuotta seurassa ohjaajana toimineet.

Kutsu ja ohjelma tutkinnolle hyväksytyille lähetetään noin kolme viikkoa ennen tutkinnon alkua. Tutkinnon hinta on noin 550 euroa, joka sisältää ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen, opetuksen ja opetusmateriaalin sekä tilojen käytön.

Valintakriteeri

Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut nuorten yleisurheiluohjaajakurssin, on vähintään 18-vuotias ja on ohjannut seurassa vähintään kaksi vuotta.

Koulutusmateriaali

"Yleisurheilua 14-17- vuotiaille" -käsikirja ja haitarioppaat.

Edut

Mahdollisuus hakea Suomen Urheiluliiton valmentajayhdistyksen jäsenyyttä.

Tiedustelut

• Lisätietoja www.yleisurheilu.fi, Tapio Rajamäki