Epumitalistit.png
kilpailu.jpg
tiedotus.jpg
previous arrow
next arrow

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

 

ETELÄ-POHJANMAAN YLEISURHEILU

EPU RY

www.epury.fi

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

 

Hallinto, talous ja viestintä (hallituksen ja työvaliokunnan vastuualue)

2014 vuosi on EPU ry:n juhlavuosi, sillä yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Juhlavuosi tulee näkymään yhdistyksen nettisivuilla ja tiedotteissa läpi vuoden. Syksyllä 2014 järjestään asiaan kuuluvat juhlat, joissa muistellaan menneitä vuosia ja palkitaan ansiomerkein ansioituneita urheilijoita ja seuratoimijoita. 20 v juhlavuoden kautta EPU ry. pyrkii myös vahvistamaan talouttaan järjestämällä 20 v. juhla-arpajaiset.

Vuoden 2014 samoin kuin koko strategiakauden (2013-16) ajan piirin toiminta keskittyy suomalaisen yleisurheilun strategian mukaisesti seuratoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Piirien tehtävänä on strategian mukaisesti erityisesti 5-8-vuotiaiden, 9-13-vuotiaiden ja14-18-vuotiaiden yleisurheilutoiminnan kehittäminen ja seurojen valinnan mukaisesti myös harrasteliikunnan kehittäminen. Tämän strategian eteenpäin viemiseksi EPU ry on palkannut yhdessä PLU:n kanssa yhteisen kesäkuusta 2013 nuorikouluttajan, jonka työnkuva tukee vahvasti edellä mainittuja linjauksia.

EPU ry on vahvasti mukana SUL:n läntisen alueen toiminnassa, jolla toimii päätoiminen aluepäällikkö. Alueen toimielin on aluejohtokunta, johon EPU ry on valinnut kaksi edustajaa. Aluejohtokunnan keskeisenä tehtävänä on koordinoida alueen kilpailutoimintaa, valmennusyhteistyötä sekä seuratoiminnan palvelujärjestelmää.

Sekä nuorten ohjaajakoulutuksen ja nuorisovalmentajatutkinnon toteuttamisen että seurakoulutuksen osalta tehdään vahvaa yhteistyötä läntisen alueen aluepäällikön ja SUL:n koulutusorganisaation kanssa.

Hallituksen ja tiimien välistä työnjakoa kehitetään siten, että tiimit toimivat entistä enemmän tulosvastuullisesti saamiensa voimavarojen puitteissa. Tiimien puheenjohtajat nimetään entiseen tapaan hallituksen keskuudesta, mutta muilta osin kuhunkin tiimiin rekrytoidaan parhaat mahdolliset voimat seuratoimijoiden keskuudesta ottaen huomioon alueellinen edustavuus.

Piirin talous pidetään vahvana, jotta nuorisopäällikön palkkaaminen on jatkossakin mahdollista. Tämä edellyttää edelleen oman varainhankinnan merkittävää tehostamista, yhteisyösopimusten solmimista eri tahojen kanssa sekä Kunniakierroksen menestyksellistä toteuttamista. Kunniakierroksen vuosittainen tuottotavoite on 140 000 euroa. Kunniakierroksen toteuttamisesta piirin osalta vastaa kunniakierrostiimi.

EPU ry:n imagoa ja alueellista vaikuttamista vahvistetaan osallistumalla aktiivisesti urheilua ja liikuntaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Urheilijoihin, valmentajiin, ohjaajiin ja seuratoimijoihin nähden kotisivut ovat piirin tiedottamisen kannalta tärkein tiedotuskanava. 2013 uudistuneita kotisivujen ylläpitoa pyritään tehostamaan entisestään ja näin palvelemaan seuraväkeä entistä paremmin.

Muilta osin tiedottaminen sisältää mm. seuratiedotteet sekä seura- ja lohkokäynnit, joiden sisältöä kehitetään huomioimalla mm. lohko- ja seurakohtaiset erityistarpeet. Yleisurheilun imagoa omassa maakunnassa vahvistetaan aktiivisella yhteistyöllä painetun ja sähköisen median kanssa.

 

Nuorisovalmennus ja koulu-urheilutiimi

 

Tiimin toiminnan painopiste on seurojen sisutoiminnan ja koulujen yleisurheilutoiminnan kehittämisessä tavoitteena varmistaa yleisurheilun säilyminen vahvana urheilumuotona kaikilla eteläpohjalaispaikkakunnilla. Tiimin pääkohderyhmänä ovat 7-13 –vuotiaat, mutta tämän lisäksi toimitaan aktiivisesti myös vanhempien urheilijoiden harjoitustoiminnan kehittämiseksi piirin alueella. Seurakentällä toimitaan aktiivisessa yhteistyössä aluepäällikön kanssa.

 

Tiimin toiminnan tavoitteet:

1.     Tukea EPUn seurojen, valmentajien ja urheilijoiden toimintaa siten, että urheilijoille löytyy laadukas väylä saavuttaa urheilussa omat rajansa ja alueelta kasvaa menestyviä huippu-urheilijoita.

2.     Yleisurheilijoiden harrastajien (=lisenssiurheilijoiden) määrä kasvaa jokaisessa ikäluokassa

3.     Jokaisen lapsen kotikunnasta löytyy toimiva yleisurheiluseura. Jokaisella paikkakunnalla toimii ainakin kesäisin yleisurheilukoulu.

4.     EPUn seurat tekevät monipuolista yhteistyötä josta kaikki hyötyvät, erityisesti urheilijat

5.     Yleisurheilun aseman vahvistuu kiinnostavana, mielekkäänä, haastavana ja houkuttelevana urheilulajina.

Konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi:

1.     Tehdään tiivistä yhteistyötä sekä PLUn että SULn aluepäällikön kanssa mm. leiritysten ja koulutusten järjestämisessä.

2.     Laadukkaan leirityksen järjestäminen: Piirileiritys 12-15-vuotiaille, Alueleiritys 14-18-vuotiaille sekä Sporttis leiritys yhteistyössä PLUn kanssa alakouluikäisille (alle 12-v).

3.     Alueleiritys toimii Suomen Urheiluliiton ja läntisen alueen aluevalmennuspäällikön vastuulla. Alueleiritykseen ja muihin SUL:n leirityksiin pyritään saamaan mukaan runsaasti alueemme 14(15)-18-vuotiaita A-luokan urheilijoita.

4.     Seuravalmennusta tuetaan piirileirityksellä, johon liitetään myös valmentajakoulutusta sekä leiriohjelmaa nuorten vanhemmille. Piirileirityksessä tehdään yhteistyötä Keski-Pohjanmaan piirin kanssa leiritysryhmän motivaation ja tason varmistamiseksi.

5.     Seinäjoki 22+ ryhmän muodostaminen piirin yli 18 -vuotiaille A-luokan urheilijoille, jotka eivät mahdu maajoukkueryhmiin. Ryhmän urheilijoille järjestetään 1-2 päivän leirejä harjoittelun tehostamiseksi.

6.     Runsaalla koulutustarjonnalla luodaan edellytykset jokaiselle saada seuratoimintaan riittävä määrä ohjaajia ja valmentajia, mutta lisäksi tarjotaan myös näille edellytykset osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. EPU kantaa päävastuun itse Lasten YU-ohjaajakoulutuksen järjestämisestä. Koulutuksia järjestetään ympäri piiriä, vähintään kaksi koulutusta per syyskausi ja kevätkausi. Ollaan lisäksi aktiivisia valmentajien täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämisissä yhteistyössä SUL:n ja PLU:n kanssa.

7.     Järjestetään laji-iltoja Kuortaneen urheiluopistolla sekä Kurikka- Ilmajoki ja Kauhajoki-Kaskinen akselilla tukemaan sekä urheilijoiden laadukkaasta lajitekniikoiden harjoittelua mutta myös valmentajien osaamisen kehittämistä.

8.     Tuetaan seurojen työtä ”100+ seurat nousuun” hankkeella, jossa EPUn koordinoimana annetaan seuroille apua seuran kehittämistyössä, esim. YU-koulun kehittämisessä.

9.     Ala-asteen opettajien yleisurheilun osaamista kehitetään järjestämällä OPE-KOULUTUSTA. Oppilaitosyhteistyötä lisätään myös muun muassa Liikkuva Koulu-hankkeen kautta yhdessä PLU:n kanssa.

10.  Ollaan aktiivisesti mukana järjestämässä ja kehittämässä koulusektorilla monipuolista kilpailutoiminta yhteistyössä koulutoimijoiden kanssa: Ala-astehallit, Hese-kisa, Kuortaneen viestikarnevaalit, A- ja B-sarjan pm-kisat sekä Seinäjoen viestikarnevaalit syyskuussa.

11.  Tiedotetaan seuroja aktiivisesti kaikista tapahtumista ja toiminnasta jotka edistävät yleisurheilua EPUn alueella ja tiimin tavoitteita.

 12.  Valmennustiimin laatimia valmennustoiminnan eettisiä periaatteita käytetään kaikessa piirin koordinoimassa valmennustyössä.

Kilpailutoiminta (kilpailutiimin vastuualue)

Kilpailutoiminnan järjestäminen on yleisurheiluseurojen perustyötä, jonka perustoimintamallit eivät vuosittain suuresti vaihtele. Tämän vuoksi EPUn kilpailutiimin toimintasuunnitelma jatkaa nykyisen strategian linjausten mukaisesti ja toiminnan painopisteet ovat pääosin edellisvuosien kaltaisia. Joitakin asioita painotetaan edellisvuosia enemmän.

Tiimin toiminnan tavoitteet ja työtävat:

$11.     Kilpailutiimi valmistelee ja koordinoi EPUn kilpailutoimintaa yhdessä SUL:n ja läntisen alueen piirien kanssa SUL:n strategian mukaisesti.

$12.     Osallistuminen aktiivisesti yhdessä sovitun alueellisen SM-kilpailujen kiertojärjestelmän toteuttamiseen

$13.     Kisojen järjestämisessä tuetaan naapuriseurojen ja – piirien välistä monipuolista yhteistyötä

$14.     Pyritään säilyttämään nykyinen kilpailumäärä koko piirin alueellasiten, että jokaiselle löytyisi oman tasonsa mukaisia kisoja

$15.     Pm-kisojen järjestämisvastuu pidetään seuroilla (tai yhteistyöseuroilla) ja pyritään lisäämään niiden houkuttelevuutta.

$16.     Kilpailujen järjestämistaidon ylläpitäminen ja kehittäminen monipuolisella koulutuksella (kilpailunjärjestämiskoulutus ja tuomarikurssit), huomioiden mahdollinen alueellinen yhteistyö

$17.     Painetun kilpailukalenterin tuottaminen

$18.     Cup-kilpailujen järjestämisen turvaaminen tasaisesti EPUn alueella ja mahdollinen cupien yhteisen hallipäätösosakilpailun organisointi

$19.     ELMOmaisen ajattelumallin jatkaminen piirin seurojen kilpailutoiminnassa

EPU ry:n numerollisia tavoitteita vuodelle 2014

Passien määrä

- Tavoitteena on jatkaa lisenssiurheilijoiden kasvu-uralla v. 2014  ja saavuttaa 2 600 passiurheilijaa (vuonna 2013 – 2460 passia)

Kalevan Malja

- Tavoitteena 500 Kalevan maljapistettä (vuonna 2013 411,5 pistettä)

Juniorien (17- ja 19-vuotiaat) Arvokisa- ja maaotteluedustajat

- EM Zurich 6 urheilijaa
- 19 v MM-kisat: 3 urheilijaa

- 17- ,19- ja -22 vuotiaiden maaottelut ja PM-kisat: 25 urheilijaa/v

 

Piirihuipentumien osanottajamääriä
- Pyritään jatkamaan kasvulinjalla myös vuonna 2014.

Koulutukset

- Lasten yleisurheiluohjaajia 50 uutta koulutettavaa

- Tuomarikoulutus 75 koulutusta

 

Kunniakierros

- 140 000 euroa

- 23 seuraa edustettuna  


Mukana menossa

Logot1
Logot3
Jalastuuli
Logot 5

© EPU Ry